editor Gijswijt-Hofstra, M.
main title Een schijn van verdraagzaamheid.
short title Gijswijt-Hofstra, Een schijn van verdraagzaamheid.
place Hilversum
date 1989