editor Berg, W. van den
editor Stouten, J.
main title Het woord is aan de lezer.
sub title Zeven literatuurhistorische verkenningen.
short title Van den Berg, Het woord is aan de lezer.
place Groningen
date 1987
website http://dbnl.nl/titels/titel.php?id=groo028jeug01