editor Gijswijt-Hofstra, M.
main title Een schijn van verdraagzaamheid.
sub title Afwijking en tolerantie in Nederland van de zestiende eeuw tot heden.
short title Gijswijt-Hofstra, Een schijn van verdraagzaamheid.
place Hilversum
date 1989