author Voltaire
editor Vermeer-Pardoen, H.
main title De onwetende wijsgeer.
sub title Een keuze uit zijn mengelwerk.
short title Voltaire, De onwetende wijsgeer.
place Amsterdam
date 2008