author Gelderblom, Arie Jan
main title Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden 1998-1999.
short title Gelderblom, Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden 1998-1999.
place Leiden
date 2000