author Enenkel, Karl
main title Imagines agentes.
sub title Geheugenboeken en de organisatie van kennis in de Neolatijnse literatuur.
short title Enenkel, Imagines agentes.
place Amsterdam
date 2006