author Maeyer, M. de
main title Albert en Isabella en de schilderkunst.
sub title Bijdrage tot de geschiedenis van de xviie-eeuwse schilderkunst in de zuidelijke Nederlanden.
short title De Maeyer, Albert en Isabella en de schilderkunst.
place Brussels
date 1955