author Vermeulen, N.C.H.M.
main title Jan de Leenheer o.e.s.a. moralisator en humanist.
sub title Een inleiding tot zijn leven en zijn werken.
short title Vermeulen, Jan de Leenheer o.e.s.a. moralisator en humanist.
place Nijmegen
date 1964