author Cats, Jacob
main title Proteus ofte Minne-beelden verandert in Sinne-beelden Tot Rotterdam Bij Pieter van Waesberge boeckvercooper An. 1627 Met Privilegie voor 15. Iaren.
short title Cats, Proteus ofte Minne-beelden verandert in Sinne-beelden Tot Rotterdam Bij Pieter van Waesberge boeckvercooper An. 1627 Met Privilegie voor 15. Iaren.
place Rotterdam
date 1627