author Aa, A.J. van der
main title Nieuw biographisch, anthologisch en critisch woordenboek van Nederlandse dichters
short title Van der Aa, Nieuw biographisch (...) woordenboek (1844-1846)
publisher De Grebber
place Amsterdam
date 1844-1846
website http://www.dbnl.org/tekst/aa__001nieu00/
note Biographies of Dutch poets