author Luiken, Jan
main title Geestelyke brieven, aan verscheidene zyner goede vrienden, op bezondere tyden en toestanden geschreeven
short title Luiken, Geestelyke brieven
place Amsterdam, Antwerpen
date 1714