author Eeghen, P. van
main title Jan Luyken en zijne bloedverwanten
short title Van Eeghen, Jan Luyken
place Amsterdam
date 1889