author Gelderblom, Arie Jan
main title Jonge zieltjes, vlucht tot trouwen! Een nieuwe interpretatie van Jan Luykens 'Duytse lier'
short title Gelderblom, Jonge zieltjes
in Gelderblom, Arie Jan, Gelderblom, Mannen en maagden in Hollands tuin, 94-119