author Houbraken, A.
main title De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen
short title Houbraken, De groote schouburgh
place Amsterdam
date 1721