author Brems, Elke
main title Een boek om traag te lezen: over de 'Emblemata' van Charlotte Mutsaers
short title Brems, Een boek om traag te lezen
in Steen van Alciato, 923-943
note An article on 'Het circus van de geest' (1983) by the dutch artist Mutsaers, who was inspired by Cats' Spiegel van den Ouden en Nieuwen Tijdt (1632).