author Pleij, Herman
main title Marcus Gheeraerts als dichter
short title Pleij, Marcus Gheeraerts
in Steen van Alciato, 1019-1029
note Also about De Dene.