author Veldman, Ilja M.
main title De Passe en de zusterkunsten. De visie van een prentuitgever op zijn beroep
short title Veldman, De Passe
in Steen van Alciato, 1031-1043
note Veldman shows that De Passe was convinced that visual images were more easily committed to memory than the written word. With examples out of the books Stirpium, Academia and Liber Genesis.