author Schepper, Marcus de
main title 'Amblemata voor de uldinge'. Een zestigtal 'onbekende' Zuid-Nederlandse embleemdrukken in de Brusselse Koninklijke Bibliotheek
short title De Schepper, 'Amblemata voor de uldinge'
in Steen van Alciato, 1085-1118
note This article describes over sixty 'unrecorded' emblematical publications in collections of the Brussels Royal Library, mostly preserved in tract bindings with a Jesuit provenance.