author Krul, J.H.
main title Eerlijcke Tytkorting bestaende in verscheyde Rymen
short title Krul, Eerlijcke Tytkorting
publisher Pieter Jansz Slijp
place Amsterdam
date 1634
note Contains Minne-beelden, toe-ghepast de lievende Ionckheyt