author Sucquet, A.
main title Den wech des eeuwich levens
sub title Den wech des eevwich levens / beschreven int latyn, door P. Antonivs Svcqvet; over-geset door P. Gerardus Zoes; met beelden verlicht door Boëtius à Bolsvert
short title Sucquet, Den wech des eeuwich levens
publisher Hendrick Aertssens
place Antwerpen
date 1620