author Houttuyn, M.
main title Natuurlycke historie, of uitvoerige beschrijving der dieren, planten en mineraalen, volgens het samenstel van Linnaeus
short title Houttuyn, Natuurlycke historie
place Amsterdam
date 1761-1785
extent: Drie dln.