author Hoogstraten, Jan van
main title Zegepraal der goddelyke liefde, vertoont in zeven-en-veertig ziel-opwekkende zinnebeelden
short title Van Hoogstraten, Zegepraal
place Gouda
publisher Lucas Kloppenburg
date 1709
contents