author Hofferus
author Hof, W.J. op 't
author and others
main title Adrianus Hofferus(1589-1644). Drie opstellen over Hofferus' ambtelijke loopbaan, godsdienstige positie en literaire betekenis, alsmede gravures en een bloemlezing uit zijn 'Nederduytsche poƫmata'
short title Hofferus, Bloemlezing
place Amsterdam
date 1993


References to this book in the EPU editions, grouped by book: