author Heyns, Z.
main title Voorbeeldsels der oude wijzen. Waerin op een zinrijke voet ... de menschelijke hartstogten, en daar uit ryzende deugden en gebreken, behandeld werden
short title Heyns, Voorbeelsels
edition Derde druk
place Amsterdam
date 1724
description Geïllustreerde versie van Voorbeelsels der oude wyse [1623]