author Heukels, H.
main title Woordenboek der Nederlandsche volksnamen van planten
short title Heukels, Woordenboek
editor Brok, H.J.T.M.
place S.l
date 1907
place Utrecht
date 1987
description facs. ed