author Gruys, J.A.
author Wolf, C. de
main title Thesaurus 1473-1800. Nederlandse boekdrukkers en boekverkopers. Met plaatsen en jaren van werkzaamheid. Dutch printers and booksellers. With places and years of activity
short title Gruys, Thesaurus
place Nieuwkoop
date 1989