author Grootes, E.K.
main title Barbonius en Vaenius op later tijden en zeden gepast
short title Grootes, Barbonius en Vaenius
in Steen van Alciato, 795-820