author Grootes, E.K.
main title Het jeugdig publiek van de 'nieuwe liedboeken' in het eerste kwart van de zeventiende eeuw
short title Grootes, Jeugdig publiek van de nieuwe liedboeken
in De Gouden Eeuw in honderd artikelen
website http://www.dbnl.org/tekst/groo028jeug01/