author Grootes, E.K.
main title Het jeugdig publiek van de 'nieuwe liedboeken' in het eerste kwart van de zeventiende eeuw
short title Grootes, Jeugdig publiek in de nieuwe liedboeken
in Het woord aan de lezer, Date: 1987; pp: 72-88


References to this book in the EPU editions, grouped by book: