author Frederiks, J.G.
main title Jacob Cats en zijne omgeving, naar aanleiding van de handschriften in het Museum Catsianum
short title Frederiks, Jacob Cats
in Oud Holland, Date: 1889; pp: 169-188pp: 241-265