author Fontaine Verwey, Herman de la
editor Croiset van Uchelen, Ton
editor Croiset van Uchelen, Ton
main title Uit de wereld van het boek
short title De la Fontaine, Uit de wereld van het boek
publisher Nico Israel
place Amsterdam [etc.]
date 1975-1997
description Four volumes: I. Humanisten, dwepers en rebellen in de zestiende eeuw. II. Drukkers, liefhebbers en piraten in de zeventiende eeuw. III. In en om de "Vergulde Sonnewyser". IV. Boeken, banden en bibliofielen.