author Feuille, Daniel de la
main title Nieuw and nuttig boek voor alle kunstenaars
sub title vervattende vier A.B.C. van cijfers van Loofwerk met zinspreuken, zinnebeelden enz.
short title De la Feuille, Nieuw and nuttig boek
place Amsterdam
publisher J. Ratelband
date 1732


References to this book in the EPU editions, grouped by book: