author Es, G.A. van
main title Spiegel van menselijk leven in prenten en verzen van Jacob Cats
short title Van Es, Spiegel
place Amsterdam
date 1962