main title Eer is het lof des deuchts. Opstellen over renaissance en classicisme aangeboden aan dr.Fokke Veenstra
short title Eer is het lofs des deuchts
editor Duits, H.
editor and others
place Amsterdam
date 1986