main title Dierbaar magazijn. Schatten van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde
short title Dierbaar magazijn
editor Dongelmans, B.
editor and others
place Amsterdam
date 1995