author Dodonaeus
main title Cruydt-boeck van Rembertus Dodonaeus, volgens sijne laetste verbeteringe: met bijvoegsels achter elck capittel, uit verscheyden cruydtbeschrijvers [...]
short title Dodonaeus, Cruydt-boeck
place Leiden
date 1608