author Derkinderen-Besier, J.H.
main title Spelevaart der mode. De kleedij onzer voorouders in de zeventiende eeuw
short title Derkinderen, Spelevaart der mode
place Amsterdam
date 1950


References to this book in the EPU editions, grouped by book: