author Dekker, A.J.
main title Vrijen in Nederland
short title Dekker, Vrijen in Nederland
in Mededelingen van het Instituut voor Dialectologie, Volkskunde en Naamkunde van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen,