author Dams, Tom
main title De Amorum Emblemata van Otho Vaenius(Antwerpen 1608) in de Britse en Duitse emblematiek
short title Dams, Amor Emblemata
place Leuven
publisher KUL. Faculteit letteren en wijsbegeerte. Groep Germaanse filologie
date 1993
note Bevat: 155 p. Dissertatie: Diss. Lic. Germ. filologie