author Couprie, L.D.
main title Opstellen voor H. van de Waal
sub title Aangeboden door leerlingen en medewerkers
short title Couprie, Opstellen
place Amsterdam
place Leiden
publisher Scheltema & Holkema
publisher Universiteire Pers
date 1970