author Cock, A. de
main title Spreekwoorden en zegswijzen over de vrouwen, de liefde en het huwelijk
short title Cock, Spreekwoorden
place Gent
date 1911