author Cicero
main title De horizon van wel en wee
short title Cicero, De horizon
editor Linden, J. van der
place Baarn
date 1982