author Breugelmans, Ronald
main title Quaeris quid sit amor?
short title Breugelmans, Quaeris quid sit amor? (nl)
in Open: vaktijdschrift voor bibliothecarissen, literatuuronderzoekers, bedrijfsarchivarissen en documentalisten / een uitgave van de Centrale Vereniging voor Openbare Bibliotheken, het Centrum voor Literatuuronderzoekers, het Nederlands Instituut voor Informatie, Documentatie en Registratuur, de Nederlandse Vereniging van Bedrijfsarchivarissen en de Nederlandse Vereniging van Bibliothecarissen, 3/1972/6/370-379
description The discussion on the identity of Theocritus à Ganda, author of Quaeris quid sit amor, is summarized and concluded in Moerman, Daniël Heinsius: Spiegel vande doorluchtige vrouwen(for the time being).
This article was also published in English: Quaeris quid sit amor


References to this book in the EPU editions, grouped by book: