author Boot, Peter
author Stronks, Els
main title Digitale edities en letterenonderzoek, een verkenning
short title Boot en Stronks, Digitale edities
in Neerlandistiek.nl, 02/2002/8
website http://www.neerlandistiek.nl/02.08/