ref title Kent en versint 1989
main title Kent, en versint eer datje mint
sub title Vrijen en trouwen 1500-1800
short title Van Boheemen, Kent en versint
editor Boheemen, P. van
editor and others
place Zwolle
date 1989
description Tent. cat. Apeldoorn etc