short title Biblia / Deux-aesbijbel
ref title Biblia / Deux-aesbijbel
main title Biblia : dat is, de gantsche H. Schrift, grondelick ende trouwelick verduytschet ...
place Leiden
date 1587
description Zie ook: Tremellius1607