main title Tot lering en vermaak. Betekenissen van Hollandse genrevoorstellingen uit de zeventiende eeuw
short title Tot lering en vermaak
editor Bedaux, J.B.
date 1976
description Tent. cat. Amsterdam