abbr title Proverbia
main title Proverbia Germanica
short title Anonymous, Proverbia Germanica
editor Anonymous
description Ongedateerde (waarschijnlijk zeventiende-eeuwse) bundel met spreekwoorden in het Duits, Italiaans, Frans, Nederlands en Engels. Driemaal opnieuw genummerd (aangeduid met I, II en III
description Location: signatuur: KB 187 N 11