author Aa, A.J. van der
main title Biographisch woordenboek der Nederlanden
sub title Bevattende levensbeschrijvingen van zoodanige personen, die zich op eenigerlei wijze in ons vaderland hebben vermaard gemaakt
short title Van der Aa, Biographisch woordenboek
editor Harderwijk, K.J.R. van
editor Schotel, G.D.J.
place Haarlem
date [1852]-1878
extent: Eenentwintig dln
website http://www.dbnl.org/tekst/aa__001nieu00/
description Digitized edition from the third impression (1844-1846).


References to this book in the EPU editions, grouped by book: