anonymous, Thronus cupidinis (1620)

Table of contents ↑

← Content: PreviousContent: Next →

[No title]


Back to top ↑
DE Liefd' en can,, hoe stercken man
Verwinnen noch ghekeeren,
Wanneer zy dan,, in't hert neemt an,
Zo brenghtse veel verzeeren.
Zy toont haer kracht,, Cupidoos macht
Doet menigh treurigh leven.
Dees pijn onzacht,, die wordt versmacht,
Als lief liefs loon wil gheven;
Maer komt envy, en stelt party
Daer liefde hoort te wezen:
Zoo is in ly, een zy en hy,
Een wondt quaedt om ghenezen.

Back to top ↑

References, across this site, to this page:

No references to this emblem or page found.